СМИ о выставке "Калязин. Фрески затопленного монастыря"

СМИ о выставке "Калязин. Фрески затопленного монастыря"

https://radiojazzfm.ru/news/kalyazin-freski-zatoplennogo-monastyrya-1https://www.nashe.ru/news/kalyazin-freski-zatoplennogo-monastyrya
https://vk.com/radiojazz?z=photo-81731649_457246057%2Falbum-81731649_00%2Frev
https://www.facebook.com/RadioJAZZ89.1FM/photos/a.304719286403218/1464542317087570/
https://multimediaholding.ru/kalyazin-freski-zatoplennogo-monastyrya/
https://nsn.fm/culture/v-stolitse-otkryvaetsya-postoyannaya-ekspozitsiya-kalyazin-freski-zatoplennogo-monastyrya